کنترل کیفیت
مطالب سیستم های کیفیت و استاندارد
کلمات کلیدی مطالب
   
نویسنده: صدرالله ابوالقاسمی - ٢۱ آذر ۱۳٩۳

تاریخ مدیریت کیفیت ایران و بررسی مهندسی کیفیت درآن(برگرفته از کتاب تاریخ مدیریت کیفیت ایران ) نوشته دکتر سقایی

به جرات می توان گفت که امروزه کیفیت یکی از مهمترین مسائل در تولید می باشدو اگر شرکتی به بقای خود اهمیت می دهد  ؛باید کیفیت را در همه امور جدی بگیرد . شاید شما اگر واژه کیفیت را بشنوید یا ببینید بلافاصله فرآیند کیفیت در ذهنتان تداعی می شود ، اما مساله مهندسی کیفیت که کمتر توجهی به آن شده بسیار مهمتر از کنترل کیفیت می باشد، اگر فرض کنیم کنترل کیفیت به معنایی که می شناسیم کنترل یژگی های محصول پس از تولید می باشد، مهندسی کیفیت کنترل و تعدیل مشخصه های محصول در حین تولید پیش از شروع تولید می باشد به گونه ای که هزینه های تولید و زیان های کیفیت راکمینه کند.

"فقیه " و "حامدی" وظایف اصلی کنترل کیفیت را به صورت زیر بیان می کند  :

به طور کلی وظیفه طراحی ، برنامه ریزی  ، ایجاد ارزیابی سیستم های کیفی چه در محصول و چه در سازمان ، نتایج حاصل از تلاش مهندسان کیفیت می باشد . مهندس طراح برای تعیین تلرانس های یک محصول می تواند از تجربیات مهندس کیفیت در مورد توان دستگاه ها و کیفیت فرآیند تولید محصولات مشابه استفاده نماید.

مهندس کیفیت باید رابطه هزینه ها با سطوح مختلف کیفی را بداند و همچنین با نظر مصرف کنندگان ، خریداران و مشتریان محصول در ارتباط با سطوح کیفیتی آشنایی داشته باشد . بعد از این مرحله مهندس کنترل کیفیت ، یک برنامه کامل به منظور اجرای کنترل کیفیت تهیه کده ، روش های بازرسی مواد و قطعات ورودی ، مراحل مختلف تولید و محصول نهایی را مشخص می کند.

طرح فرمهای ثیت اطلاعات و فرم های نتیجه گیری و ارزیابی از وضعیت کنترل کیفیت تولید نیز به عهده مهندس کیفیت است.در انجام بازرسی ها با توجه به تلرانس های تعیین شده مهندس کنترل کیفیت باید روش و نوع ابزار و وسایل سنجش و بازرسی را مشخص نماید یا در صورت لزوم برای موارد خاص به طراحی ابزار جدید مبادرت ورزد همچنین باید مواد وابزار کار و برنامه آموزش کارکنان بویژه کارکنان بخش کنترل کیفیت را تدوین و مشخص کند. علاوه بر این موارد وظیفه ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه کنترل کیفیت نیز برعهده مهندس کیفیت است به گونه ای که با تجزیه و تحلیل اطلاعاتجمع آوری شده از تولید و مقایسه آنها با استانداردها و توانایی ها اشکالات موجود در تولید را در یافته و به منظور رسیدن به استانداردها و رفع نواق و اشکالات برنامه ریزی لازم را به عمل آورد.

از بین ابزارها ی مهندسی کیفیت "بهسنه سازی" درفرآیند و "قابلیت دوام "از اهمیت ویژه ای برخوردارند.در بهینه سازی  ، تعیین متغیرها یی از فرآیند که در پاسخ اثر می گذارد دارای اهمیت است . بهینه سازی یعنی تعیین حدود عوامل مهمی که به بهترین پاسخ ممکن منجر می شوند. مثلا اگر پاسخ میزان محصول باشد حدود ماکسیمم آن را بررسی می کنیم ، در صورتی که اگر پاسخ تغییر پذیری در ابعاد بحرانی یک فرآورده باشد حدود مینیمم تغییر پذیری را جستجو می کنیم . در تمامی زمینه های واقعی تحقیق ، آزمایش هایی برای کشف موردی در باره فرآیند یا سیستمی خاص انجام می شود . آزمایش طرح شده یک آزمون یا دنباله ای از آزمون هاست که در آنها تغییرات مورد نظر در متغییرهای ورودی فرآیند یا سیستم اعمال می شوندبه قسمی که می توانیم علل تفییرات در پاسخ خروجی را مشاهده و مشخص کنیم.

از دیگر جنبه های موثر در ارتقای سطح کیفیت قابلیت دوام است که به توانای محصول در انجام کار پیش بینی شده طی یک دوره زمان مربوط می شود. به عبارت دقیق تر قابلیت دوام احتمال این است که یک حصول کار پیش بینی شدهخود را ظی یک دوره تعیین شده تحت شرایط محیطی معین رضایت بخش انجام دهد.

در ادامه نمونه ها و شواهدی ارائه می دهیم مبنی بر اینکه ایرانیان نقش قابل توجهی در انجام امور مربوط به کیفیت داشته اند ، جالب ایجاست که آنان بدون آنکه خود بدانند از ابعاد و ابزارهای مهندسی کیفیت آگاهی داشته باشند ، روش هایی برای بهره وری و ارتقاء سطح کیفی کارهای خود از طریق تجربه بر می گزیده اندکه امروزه در می یابیم که مطابق با دقیق ترین اصول کیفیت است.

 

نویسنده: صدرالله ابوالقاسمی - ٢۱ آذر ۱۳٩۳

با سلام به تمام دوستان کیفیتی استان مرکزی 

 پس از چندین جلسه بالاخره در تاریخ 11/9/93 انجمن صنفی کارگری استان مرکزی با اهداف زیر با کمک مدیر کل اداره کل استاندارد مرکزی (آقای مهندس میرنظامی) مجوز فعالیت گرفت امید است با همکاری تمام دوستان در استان صنعتی مرکزی بتوانیم به اهداف خود برسیم.

هیئت مدیره انجمن برای سه سال به شرح زیر است

1- صدرالله ابوالقاسمی به عنوان رییس و مدیرعامل

2 خانم زهرا صفری به عنوان نایب رییس

3- سعیده قدیم به عنوان دبیر

4- رضا حسینی به عنوان خزانه دار

5- مهدی عسکری به عضو هیئت مدیره

اهداف انجمن به شرح زیر می باشد.

اهداف کیفیت انجمن مسئولین و مدیران کنترل کیفیت استان مرکزی

 1.    افزایش و بالا بردن جایگاه تخصصی مسئولین و مدیران کنترل کیفیت و حمایت قانونی از آنان در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
 2.    تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضاء انجمن
 3.    افزایش توانمندی تخصصی اعضاء با ارایه خدمات آموزشی مناسب و اثربخش و همچنین شناسایی و توانمندی های بالقوه آنها در جهت ارتقاء
 4.    فعال سازی مهندسی کیفیت در بستر واحدهای تولیدی و خدماتی با همکاری مراکز علمی و پژوهشی دانشگاهی
 5.   ایجاد بستر مناسب جهت افزایش ارتباط مسئولین و مدیران کنترل کیفیت در صنایع مختلف
 6.    تلاش در جهت صدور پروانه درجه بندی مسئولین و مدیران کنترل کیفیت بر مبنای ضوابط قانونی با کمک اداره کل استاندارد استان مرکزی
 7.    تلاش درجهت بهبود بررسی فرآیند تایید صلاحیت مسئولین ومدیران کنترل کیفیت و حضور فعال در جلسه تایید صلاحیت اداره کل استاندارد استان مرکزی
 8.    بهبود کیفیت کالاهای تولیدی استان از طریق حضور اثربخش در نظام نظارت بر کیفیت
 9.   مشارکت در تدوین ؛ بازنگری استاندارهای ملی ؛ بین المللی و کارخانه ای با اداره کل استاندارد استان مرکزی
 10. ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و انتشار نشریه ای اینترنتی و تلاش در جهت عضویت تمام اعضاء در سایت و استفاده از آن
 11.  انتخاب و معرفی بهترین مسئولین و مدیران کنترل کیفت در هرماه و معرفی ان به اداره استاندارد استان مرکزی
 12.   تلاش در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی و وام های قرض الحسنه بین اعضائ
 13. 13.                      افزایش نظارت بر اجرای استاندارد و استاندارد سازی واحدهای تولیدی و خدماتی با کمک مسئولین و مدیران کنترل کیفیت و اداره کل استاندارد استان مرکزی
 14.  تلاش در جهت برگزاری سمینارها و کنگره های تخصصی جهت ارتقاء سطح مسئولین و مدیران کنترل کیفیت
 15.  معرفی مسئولین و مدیران کنترل کیفیت نمونه به همایش هایی تخصصی صنایع  تلاش در جهت ارایه خدمات مشاوره عمومی و فنی وتخصصی به واحدهای تولیدی /خدماتی در راستای استاندارد سازی ملی و بین المللی و کارخانه ای
 16. این انجمن در راستای دستیابی به اهداف بالا متعهد به رعایت اصول اخلاق حرفه ای دانسته و از همکاری هر نهاد و انجمنی که یاری بخش باشد صمیمانه استقبال می نماید و خود را به عنوان یاری بخش و همراه هر تشکل و سازمان دولتی یا خصوصی که در راستای این اهداف گام بر می دارد می داند.

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :