انجمن مدیران کنترل کیفیت استان مرکزی

نظر به اهمیت توسعه صنعتی مراکز تولیدی همراه با تولید پیشرو و با کیفیت و منطبق با استانداردهای ملی ، حضور نماینده ای از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در واحدهای تولیدی با عنوان " مدیر کنترل کیفیت " پیش بینی گردیده است . از آنجا که کارایی علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت دارای اهمیت میباشد و هرگونه نقصان در عملکرد وی میتواند بر تولید کالای استاندارد موثر باشد آموزش و بروز رسانی دانش کیفی این افراد از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و به دیگر سخن پتانسیل مغزافزاری این افراد همه بضاعت کیفیت کشور را به وجود می آورد .

از آنجائیکه رشد تکنولوژی و گسترش بازارهای جهانی همه روزه مرز کشورها را در هم می نوردد و ارتقای توان رقابت با کالاهای وارداتی در عرصه جهانی به مولفه های بسیاری وابسته می باشد ، که از مهمترین این مولفه ها می توان به مدیران یا مسوولین کنترل کیفیت اشاره نمود.

مجموع ضرورتهای فوق گروهی از مدیران کنترل کیفیت را واداشت تا بنیان گذار انجمنی باشند که کلیه مدیران کنترل کیفیت استان و کشور را در مجموعه ای گردهم آورده تا در جهت رشد و ارتقای علمی ، فنی و کیفی آنها به صورت تشکیلاتی عمل نمایند .

اهداف انجمن

 • تلاش در جهت تقويت جايگاه مسوولين و مديران كنترل كيفيت و حمايت قانوني از آنان در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران
 • تلاش در جهت حفظ و حمايت از حقوق صنفي اعضاء
 • تلاش در جهت شناسائي و توانمنديها و ظرفيت هاي كنترل كيفيت در مراكز صنعتي و خدماتي و كمك به اعضاء براي استفاده از توان بالقوه كنترل كيفيتي يكديگر در جهت ارتقاء شرايط كيفي واحدها
 • تلاش در جهت برگزاري دوره هاي آموزشي ، سمينارها و كنگره هاي تخصصي جهت ارتقاء سطح علمي مدیران كنترل كيفيت و مديريت كيفيت با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه
 • تلاش در جهت فعال سازي مهندسي كيفيت در بستر واحدهاي توليد و خدماتي با همكاري مراكز علمي ، پژوهشي ، دانشگاهي با استفاده از پتانسيل هاي علمي و عملي
 • تلاش در جهت درجه بندي صلاحيت براي مدیران كنترل كيفيت بر مبناي ضوابط قانوني و موافقت اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي
 • تلاش در جهت ارائه پيشنهاد جهت تدوين يا تجديد نظر در استانداردهاي موجود با رعايت چهارچوب ها
 • تلاش در جهت بررسي استانداردهاي موجود و يا در دست تدوين از لحاظ رعايت شرايط انساني و زيست محيطي و ارائه پيشنهادات در صورت لزوم
 • تلاش در جهت بهبود فرآيند تائيد صلاحيت مدیران كنترل كيفيت و حضور فعال در كميته هاي تعيين صلاحيت درصورت دعوت اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي
 • تلاش در جهت ارتقاء و انتقال فرهنگ كيفيت به واحدهاي توليدي يا خدماتي از طريق مديران و مدیران كنترل كيفيت و توسعه فرهنگ كيفيت و كنترل كيفيت در كشور به طرق ممكن
 • ارائه تسهيلات لازم براي برقراري ارتباط ميان مراكز كنترل كيفيت ( و يا مهندسي كيفيتي) ، پژوهشگران، موسسات ، يا مراكز كنترل كيفيت ( و يا مهندسي كيفيت ) در خارج از كشور و تلاش در تامين زمينه هاي حضور اعضاء در كنفرانس ها ، سمينارها و يا دوره هاي آموزشي بين المللي جهت ارتقاء سطح علمي و يا به روز كردن فن آوري در زمينه كنترل كيفيت
 • تلاش در جهت ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني ، كتابخانه و سيستم گردآوري ، تحليل ، انباشت و توزيع اطلاعات فني در ميان اعضاء و انتشار نشريات و بولتن هاي تخصصي و خبري مورد نياز
 • تلاش در جهت انتشار نشريه و ايجاد سايت
/ 0 نظر / 42 بازدید